Tân Khoa

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật

Hỗ trợ trực tuyếnkythuat@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến qua skypekythuattankhoa

Điện thoaij0908.768800

Kinh Doanh

Hỗ trợ trực tuyếnkinhdoanh@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến qua skypekinhdoanhtankhoa

Điện thoaij08.938.09487

Analytical / Chrommatography

Chemistry

Life Science

Material Science

Biological Buffers

Xem tất cả

Mã SP:F7002-500G

Cell Biology

Xem tất cả

Mã SP:795488-500G
Mã SP:339741-500ML
Mã SP:215589-100G

Cell Culture

Xem tất cả

Enzymes, Inhibitors & Substrates

Xem tất cả

Histology & Hematology

Xem tất cả

Microbiology

Xem tất cả

Molecular Biology

Xem tất cả

PCR & Amplification

Xem tất cả

RNAi, CRISPR, ZFNs

Xem tất cả

Synthetic Biology

Xem tất cả

Micro/Nano Electronics

Xem tất cả

Organic & Printed Electronics

Xem tất cả

Mã SP:T6399-250G
Mã SP:Y1625-250G
Mã SP:M5895-500G
Mã SP:795488-500G

Metal & Ceramic Science

Xem tất cả

Mã SP:T6399-250G

Micro/Nano Electronics

Xem tất cả

Mã SP:P4458-20ML
Mã SP:227676-100G
Mã SP:G8898-500G

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm

Tiêu đề bài viết 1

Đăng 22-05-2015 - 03:17 PM

Tiêu đề bài viết 2

Đăng 22-05-2015 - 03:18 PM

Tiêu đề bài viết 1

Đăng 07-09-2015 - 05:26 PM

VIDEO

FANPAGE FACEBOOK

Copyright © 2016 Tân Khoa. All rights reserved. Design web by Nina Co., Ltd